Bètacaroteen Bolus

Ter ondersteuning van de voorbereiding op reproductie.

De Bètacaroteen Bolus is een dieetvoeder dat is ontwikkeld voor optimale vruchtbaarheid en ter ondersteuning tijdens vruchtbaarheidsproblemen. Bètacaroteen, ook bekend als provitamine A is van groot belang voor de vruchtbaarheid bij rundvee. Tekorten aan bètacaroteen kunnen zich uiten in een verstoorde vruchtbaarheid. Dat kan op verschillende manieren:

  • een vertraagde ovulatie met onvoldoende tochtverschijnselen;
  • een verhoogd risico op vorming van cysten;
  • een vertraagde vorming van het geel lichaam;
  • embryonale sterfte door onvoldoende innesteling in de baarmoeder als gevolg van een lagere productie van progesteron.

Voederadvies:

  • 1 bolus 2 weken voor inseminatie.
  • 1 bolus 2 weken voor het afkalven toedienen.
  • De bolus heeft een gedoseerde afgifte gedurende ca. 40 dagen.

Toediening:
Oraal met een daarvoor geschikte bolusapplicator.

 Samenstelling:

  • Calciumcarbonaat
  • Bètacaroteen
  • Vitamine A, D3, E

Overige informatie

Bewaring: Koel, droog en in afgesloten verpakking bewaren |
Houdbaar tot: Twee jaar na productiedatum
Verpakking: 8 x 90 gram    

Registratienummer NVWA/GMP+:
500465 Geproduceerd volgens HACCP
GMP+ en FSA-geborgd
Made in Holland  

 

Categorie: